นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 my happy

Ico48

อ.ชาคริต ค่ะ จะรับไปอนุเคราะห์สักตัวก็ได้นะคะ แม่ยาม อยากแบ่งปันความสุขให้ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: my happy