นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หวังสุข จงมองหาประโยชน์ อย่าหมกมุ่นกับโทษ

Ico48

"ศรัทธาในส่วนดี เมตตาในส่วนด้อย"

เจริญธรรมค่ะ