นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าของความสุขในการทำงาน ความสุขจากความภาคภูมิใจ

Ico48

ความสุขของพี่ตั๋ง สุพัชรีย์ อังคสุวรรณ คือการทำงาน ที่ผ่านร้อน หนาวมาหลายยุคสมัย ได้เล่าขานให้หนุ่มน้อย คม คงพล ฟัง ชอบที่คม ไฮไลต์ นิยามความสุข ของพี่เค้าค่ะ สมกับอยู่ หน่วยงานเจ้าของ share จริง