นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียน ผู้บังคับบัญชา

Ico48

ส่งเรียนมาที่นี่ก็ได้ครับ

เรียนเป็นโม่ไม่เอานะครับ

อิอิอิ

เราเอง