นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกจากการอบรม การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจ

Ico48

"เวลามีปัญหา ให้หันมามองตัวเอง แล้วเราจะมีการพัฒนา " คิดให้รอบคอบ รอบด้าน มี แผนสำรอง

ฝึกกันต่อไปค่ะ และเรายังต่อฝึกคนอื่นต่อด้วย

ขอบคุณมากค่ะ

ยาดมเอง