นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า

Ico48

มาช่วยกันตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล แผ่เมตตา ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อความทุกข์ให้เพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์และธรรมชาติแวดล้อมด้วยความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ ในความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง ได้เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ เห็นสัจจะธรรมที่เกิดขึ้น แล้วหันมาร่วมมือกันประกอบกุศลกรรมอันนำมาซึ่งความสุข ลดความทุกข์ ตาม"แนวปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยื่นเพื่อมวลมนุษยชาติและธรรมชาติแวดล้อม" ที่มากกว่าประโยชน์ของผู้ค้าเพียงฝ่ายเดียว

บุคคลมีกรรมเป็นของตน บุคคลมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ ไม่มีใครล่วงพ้นกรรมไปได้ รู้ทันกรรม เพื่อแก้กรรม

ศิลและธรรมกลับมาโลกาสงบเย็น

ยาดมเอง (ดมเพื่อ.....เจริญเมตตา......เมตตาธรรมค้ำจุนโลก)