นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแก้แค้น

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
20 June 2013 17:39
#89255

“ผมจะไม่ยอมให้ใครมาจำกัดและลดทอนจิตวิญญาณของผมลงโดยการทำให้ผมเกลียดเขา”

"การทำให้มิตรกลายเป็นศัตรูไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลย" "ที่ใดมีมิตรภาพที่นั้นมีศิลและธรรม" "มาช่วยทำให้ทุกที่มีศิลและธรรม เพื่อจะไม่มีศัตรู"

ทำตามที่สามารถทำได้ ไม่สำเร็จชาตินี้ก็ชาติหน้าๆๆ....บำเพ็ญกันต่อไป

เนื้อหาเต็ม: การแก้แค้น