นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียน ผู้บังคับบัญชา

Ico48

เรียนมีกลิ่นไม่ชอบนะค่ะ. สำหรับการเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา หากระบุให้ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการเสนอเรื่อทำได้. แต่หากส่งหนังสือไม่ได้ระบุตำแหน่งก็อาจทำได้เช่นกัน. แต่ในเนื้อเรื่องควรระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อสื่อเรื่องอะไร