นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขของเจ้าแม่ร้านน้ำชา (ญา เล่าเรื่อง ยา)

Ico48

พี่ไอซ์ ขอบคุณมากค่ะ ญาต้องรอเจ้าแม่ร้านน้ำชาอนุญาตให้นำเรื่องนี้ ออกพ๊อกเก็ต เป็นเรื่องแรกก่อนค่ะ