นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อยากประกาศให้คนรู้ว่าเด็กทรัพย์ก็มีพรสรรค์

Ico48

อ้อ

แสดงความยินดีกับน้องคนเก่งอีกรอบ

อิอิอิ

เราเอง