นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "เลิก"ใช้ IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox กันดีที่สุด

Ico48

น้องสงกรานต์ครับมันหมายถึงการเลิกใช้ ตะกูล e นำหน้าใช่ไม่ครับ

ถ้าใช้ โปรแกรมบางโปรแกรมที่ บังคับให้ใช่เฉพาะตะกูล e นำหน้ามันจะมีปัญหาหรือไม่

อย่างโปรแกรมการลางานของระบบที่เราใช้งานอยู่ ถ้าไม่เปิดกับตะกูล e มันไม่สามารถ

เลือก ชื่อคนที่รับงานแทนระหว่างที่เราลางานได้ "ตอนที่เราใส่ชื่อค้นหา"

ซึ่งจริงๆ ตัวเราหนีการใช้งานตะกูล e ไปนานแล้วเพราะมันโหลดช้า

แต่เวลาใช้งานในบางโปรแกรมมันไม่สนับสนุน ตระกูล F และ C

ที่เราทำงานโปรแกรมรับงานซ่อมของท่าน iHum มันก็ยังต้องเลือกใช้ได้เฉพาะตะกูล e

ไม่รู้เราเข้าใจผิด ไหม้ อิ อิ อิ