นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "เลิก"ใช้ IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox กันดีที่สุด

Ico48

ขอบพระคุณคุณพี่ ทดแทน มากครับที่มาติดตามอ่านและให้ความเห็น

Google Chrome ได้ปรับปรุงไปมากแล้ว ผมใช้โปรแกรมการลางานแล้วเลือกชื่อได้มาเป็นปีแล้ว

ลองใช้ดูครับ อย่าไปติดกับ IE ให้มากนัก ถ้าติดอยู่กับบางเรื่อง ก็ใช้ IE เฉพาะกับตัวที่ยึดติด IE

ส่วนการใช้งานอื่นๆ 99% ก็ไม่ต้องใช้ IE (^_^)