นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "เลิก"ใช้ IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox กันดีที่สุด

Ico48

ตอนนี้ใช้ F ร้อยละ ๙๖ ใช้ E กับ C เฉลี่ยแล้วเท่า ๆ กัน คือ ร้อยละ ๒ ของการใช้งาน browser ทั้งหมด

อิอิอิ

เราเอง