นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงินยืมทดรองจ่ายหรือเงินยืมทดลองจ่าย ใช้คำไหนที่ถูกต้อง

Ico48
  • และแล้วก็ได้ ชื่อ "ตุ๊กตาข้าวเย็น" หลังจากที่เปลี่ยนจาก หญิงแต้ว
  • ยินดีต้อนรับกลับสู่ share psu อีกครั้งค่ะ