นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "เลิก"ใช้ IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox กันดีที่สุด

Ico48

ผมชอบใช้ หมาย่าง บางคนเรียก จิ้งจอกไฟ มากกว่า IE เพราะควบคุมได้สนุกกว่า แต่ก็ทิ้ง IE ไม่ได้ก็ตรงที่มีบางโปรแกรมที่ต้องใช้ผ่าน IE เท่านั้นนั่นเอง :)