นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "เลิก"ใช้ IE หันมาแทนด้วย Chrome & Firefox กันดีที่สุด

Ico48

วันที่ 29 มิ.ย. 2556 psuicc.com ได้แก้ไขหน้าเวป และไม่พบ Malware แล้ว และสำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจด้านเทคนิคมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยตรวจสอบว่าหน้าเวปของท่านถูกฝังโค้ดที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเวป http://incognitolab.com/2013/06/14/banking-trojan-hunting-g01pack/ ซึ่งใช้การตรวจสอบจาก http://urlquery.net/index.php