นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีเท่าไหร่ทำได้หมด

Ico48

ฝากของเราบ้างได้ป่าว งาน งาน นั้น น่ะ

เนื้อหาเต็ม: มีเท่าไหร่ทำได้หมด