นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีเท่าไหร่ทำได้หมด

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
07 July 2013 18:31
#90303

อิอิอิ

ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว ใส่คำสำคัญ PSU.QWL ด้วยนะครับ

ช่วยท้าวฯ สักอิ๊ด

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: มีเท่าไหร่ทำได้หมด