นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปดูการปลูกพืชร่วมยาง (ตอนที่ 2) : ปลูกป่าในสวนยาง ปลูกยางในสวนป่า

Ico48
สมยศ (Recent Activities)
09 July 2013 09:35
#90398

เรื่องมะฮอกกานีในสวนยางที่เปิดกรีดแล้วผมไม่แน่ใจครับ ของผมปลูกพร้อมกับยางพารา ขึ้นได้ดีครับ (ที่จังหวัดสตูล)

ส่วนคำถามเรื่องยางยางที่ปลูกแปดปี ใต้ร่มมีแสงน้อย ยังสามารถ ปลูกตะเคียนทองได้อีกใช่ไหม ปลูกแล้วโตได้เต็มที่ไหมนั้น จากการที่ผมสังเกตแปลงของอาจารย์สุชาติตาม share นี้ อาจารย์ปลูกตะเคียนทองหลังจากปลูกยางแล้วประมาณ 7 ปี ดูแล้วก็ขึ้นได้ แต่จากการสังเกตด้วยสายตา ผมให้คะแนน 6 เต็ม 10 ครับ แต่อย่างไรก็ตามการปลูกตะเคียนทองหรือต้นไม้อื่นๆร่วมยาง(โดยเฉพาะที่ผมเล่าให้ฟัง 2-3 เรื่องในแชร์ผม) มีผลต่อระบบนิเวศในแปลงยางในทางบวก และ ไม่ค่อยกระทบกับต้นยางครับ