นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อพึงปฏิบัติในการรับโทรศัพท์

Ico48

ฮัลโหล

ที่นั่น ที่นี่ที่ไหน

ต้องการพูดกับใคร

และนี่ใครพูดค้าาาาาา

อิอิอิ

เราเอง