นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อพึงปฏิบัติในการรับโทรศัพท์

Ico48

สวัสดีค่ะ...อยากพูดกับ อิชั้นมั้ยคะ

อิชั่นอยู่...ค่ะ

อ..อิ ...อิ..