นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อพึงปฏิบัติในการรับโทรศัพท์

Ico48

เวลาอารมณ์ดี "สวัสดีครับ ใยมะพร้าวฯ พูดสายครับ"

 

เวลาอารมณ์ไม่ค่อยดี เพราะงานล้นมือ "สวัส..ดี..ครับ"

 

แค่อ่านก็รู้แล้วว่า น้ำเสียงเป็นยังไง

 

คราวหน้าจะปรับปรุงตัวใหม่ฮาบ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"