นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เฮ้ยยยย ลืมเปลี่ยนภาษา !!!

Ico48

Fs l6fpvfg]p grbj'i^h;yoouhgv' 0t]v'gvkwx.=hf^8iy[

 

gvbhd gvbhd

 

"ใจสั่งมา"