นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนกันไหว้พระเก้าวัด

Ico48

อ่าน ค่อนข้างยาก สงสัยต้องปัดบรรทัด

เว้นบางช่วงบางตอน อิ อิ อิ