นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนกันไหว้พระเก้าวัด

Ico48

สีเหลือง สีเขียวอ่านยากครับ มองไม่เห็น

จัดวรรตอน ย่อหน้าอีกหน่อยแบบลุงทดแทนให้ความเห็นนะครับ

อนุโมทนาบุญครับ

อิอิอิ

การทำบุญขึ้นกับทั้งผู้ให้และผู้รับ แม้นทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ยังได้บุญน้อยกว่าการทำสังฑทาน หากถึงพร้อมทั้งสองฝ่าย

เราเอง