นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศรัทธา

Ico48

ศรัทธา มา ปาฏิหารมักจะเกิด แต่ ก็ต้อง เอาฤทธฺิ ปราบ ด้วย ฤทธิ เพื่อ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครับ

เนื้อหาเต็ม: ศรัทธา