นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 CentOS 6.4 กับ MySQL ภาษาไทย

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
19 July 2013 20:31
#90780

@ ท่านพี่ Shang

ลองแล้วครับใช้ mysql_db_query($dbname,"SET NAMES UTF8");

อ่านไทยได้แต่ไม่ทั้งหมด ต้องมางม Code อีกรอบว่าเป็นตรงไหนอีก ประมาณว่า หนึ่งหน้ามีภาษาไทยปนกับต่างด้าว

แต่หากใช้ latin1 ตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นปัญหา ทั้งหมดอ่านเป็นไทยได้ถูกต้อง :)

เนื้อหาเต็ม: CentOS 6.4 กับ MySQL ภาษาไทย