นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุปเรียนของนักศึกษา (Mind Map)

Ico48
pravit.so [IP: 113.53.90.27]
21 กรกฎาคม 2556 11:59
#90814

นักศึกษาได้ช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้เอง นับว่าดีครับ เพราะเราไม่ได้ยัดเยียดให้เขาคิเหมือนเราทั้งหมด และอย่างน้อนเขาก็ได้ใช้สติช่วยกันสรุปบทเรียนของเขาเองครับ