นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
ข้าราชการคนหนึ่ง [IP: 101.108.176.79]
21 กรกฎาคม 2556 23:31
#90822

โครงการเกษียนก่อนกำหนดปีนี้มีไหมค่ะ ข้าราชการกลาโหม , ข้าราชการศาลยุติธรรม ยังมีเลย ข้าราชการที่เกิดปี2498 จะเสียโอกาสถ้ามีการทำต่อเนื่องแล้วไปเริ่มปีหน้า

คนรุ่นใหม่จะได้เขามาทำงาน