นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยคง่าย ๆ การสนทนาโทรศัพท์กับชาวต่างชาติ

Ico48

เราต้องพยาย ามพูดให้ไดัคะ ไม่ต้องกลัว ภาษาอังกฤษเป็นทักษะ ยิ่งฝึกยิ่งเก่งคะ