นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

แล้วมี size อื่นใกล้เคียงกันไหม เพราะให้มาใส่ไม่ได้นะค่ะ ยกเว้น ให้คนอื่นไปใช้

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน