นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชาว ม.อ.ร่วมแบ่งปันความสุขให้ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

Ico48

ขอขอบพระคุณสำหรับ คำแนะนำ คำชื่นชม จาก อ.ไผ่ น้องดำขำ นุช นุ่น กาญจน์ชิตา ต้นสารภี ทดแทน และทุกท่าน ที่ส่งกำลังใจมาสนับสนุนโครงการนี้ค่ะ