นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน

Ico48

เสียดายจังไม่ได้เข้าอบรม ติดคุมสอบ เห็นว่าสนุกจัง