นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน

Ico48

ใช่ค่ะพี่Baby ตอนนี้จะมีสัดส่วนการพูดที่ถูกใจผู้เข้าร่วมกันค่ะ คือ 6% 37% 55%

โดย 6% คือ คำพูด

37% คือ น้ำเสียง

55% คือ ภาษากาย