นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน

Ico48

ดีจังเลยค่ะ ดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เสียดายจังที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วม