นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตลาดเชิงความสัมพันธ์

Ico48

แบบเดียวกับกาารขายตรง ไปเยี่ยมเยื่อนบ่อยๆ

พร้อมนำของขวัญเล็กน้อยไปให้ตามแต่เทศกาล

แต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแทรกซึ่มแบบที่ตอนไปปลูกป่า

ท่านแค่มองเราได้ของที่ระลึก หมวกน่ะท่าน ฮะ ฮะฮ้า