นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแก้ไขประกาศ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
05 August 2013 05:14
#91385

ดีจังเลยครับท่าน มาบ่อยๆ

ก่อนการ จะเป็นมหาลัย ในกำกับ

เรื่องของแนวทางการประเมินแบบเข้ม