นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหาการแจ้งเตือนที่หน้าปัทม์รถยนต์

Ico48

อยากช่วยเหมือนกัน เนอะ

แตปัญหาดังกล่าวมันน่าจะมาจากเครื่องยนต์

ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ยิ่งท่านบอกเล่า

ว่าเป็นบริษ้ทนำเที่ยว ผมว่าท่านนำรถเข้าศูนย์บริการเถอะครับ

เพื่อความสบายใจของงานบริการที่ดี อีกทั้งเพื่อความปลอดภัย ครับ