นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลคนเก่ง ณ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21

Ico48
P'o'm (Recent Activities)
13 August 2013 15:06
#91706

ขอบคุณค่ะ จะนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมขึ้นในครั้งต่อๆไปค่ะ