นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมบันทึกใหม่ในรอบ 7 วัน (27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556) ของ Share.psu

Ico48

Microsoft Surface RT ผู้อ่านเข้าไปที่ 2,778 ไปแล้ว http://share.psu.ac.th/blog/itetc/30162 ซึ่งหากเทียบจากจำนวนสมาชิกชุมชนใน ม.อ. ทั้งหมดกว่า 3 หมื่นคนแล้ว ก็ใกล้ 10% เข้าไปทุกทีๆ
ขอบพรคุณคุณ โอ๋-อโณ มากครับที่คอยช่วยสรุปข้อมูล สร้างแรงกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ :-)