นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วมชื่นชม พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้ที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ

Ico48
จิมรี แก้วงาม [IP: 192.168.42.213]
16 สิงหาคม 2556 10:24
#91829

ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งค่ะ ทำให้สังคมน่าอยู่เพราะเห็นแก่ผู้ประโยชน์ชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ต้้ง โดยไม่คิดคำนึงถึง

ความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง