นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดจากงานสัมมนายางพาราฯ: ขายยางให้เหมือนขายวัว ??

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
16 August 2013 17:20
#91841

ในแชร์ก็น่าจะมี บันทึกในแชร์เหมือนขายวัวนะครับ

อิอิอิ

แต่แชร์ต้องโหดกว่านี้ในบางเรื่อง

เช่นกำหนดว่า ตั้งรางวัล blogger of the Month ต้องเขียนอย่างน้อย ๔ วันต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา ๓ เดือน

ฮา

อิอิอิ

ล้อเล่นครับ แค่ ๓ วันต่อสัปดาห์ก็ยากแล้ว

อิอิอิ

เราเอง