นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ข้อคิดจากงานสัมมนายางพาราฯ: ขายยางให้เหมือนขายวัว ??

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
17 August 2013 06:58
#91849

เล่นแชร์ให้เหมือนเล่นเฟส แบบนี้เราไม่เอาแบบน้องสองใยว่า

เพราะเรากลัวท้าวแชร์หนี กลัวสูญทั้งต้นและดอก อิ อิ อิ