นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสัมมนา การพบปะระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

Ico48

ปัญหาของไทยก็คือ

- เฮโลเอฟเฟ็ค อะไรที่ทำรายได้ดี คนจะเฮโลไปทำสิ่งนั้น

- ราคาเป็นไปตามกลไกการเมือง

ฮาไม่ออก

อิอิอิ

เราเอง