นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสัมมนา การพบปะระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

Ico48

ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผลไม้ถิ่น ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ

 

เราโชคดีที่เกิดมาในประเทศไทย ประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวรอบด้าน มีพืชผักให้กินตลอดปีในราคาถูก แต่โชคร้ายคือ ความปลอดภัยของผู้บริโภคยังต่ำ เกษตรกรยังมีรายได้ไม่ทันรายจ่าย จนเป็นหนี้สินไม่จบไม่สิ้น

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"