นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการของรัฐฯ และ ภาพบรรยากาศ มหกรรมแสดงสินค้ายางพาราครั้งที่ 3

Ico48

นั่นซิลุง

รู้จากในแชร์นี่แหละ น้อง ๒ ใยมาป่าวประกาศอยู่

แต่ก็ดีครับ รถไม่ติดยาวบนถนน

ช่วงนี้เป็นช่วงของการใช้งบประมาณแผ่นดินครับ

กระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อย เงินจะหมุนเวียนในระบบมากขึ้น

อิอิอิ

เราเอง