นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปลูกแคทลียาด้วยการยกหน้า : ปันความรู้ในงานเกษตรภาคใต้

Ico48

คุณลุงสมาน ได้เปิดรับลงทะเบียนเลยนะ ไปเปิดดูแล้วมีผู้สนใจเยอะเลย