นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รอวันเวลา เมื่อวันนั้นๆ มันมาถึง

Ico48

ผู้ทีมีปัญญาเท่านั้นครับ ที่จะรู้ว่าที่สุดแล้วทุกสรรพสิ่ง ใดๆ มันคือ 11.59 น.