นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 MS word มหัศจรรย์ !!!(1)

Ico48

ถ้าอยากเรียนเรื่อง wor สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ มาเรียนได้ที่หน่วยระบาดครับ

ที่หน่วยมีสอนให้กับนักศึกษา ป.โท ป.เอก ของหน่วยมา ๑๐ กว่าปีแล้วครับ

ในคู่มือก็มีนะครับ แต่เล่มเล็ก ๆ ไม่มีต้องเป็นคู่มือขั้นสูง แต่ในบ้านเราจะไม่มีใครเขียนแบบนี้ ผมเคยเจอแบบขั้นสูงเมื่อสัก ๑๐ ปีที่แล้วมั๊งครับ หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลย

ในคู่มือจะเขียนแบบแยกส่วนครับ แต่เป็นเรื่องเดียวกันที่ต้องนำมาประยุกต์ใช้

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: MS word มหัศจรรย์ !!!(1)