นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันที่ 8 กันยายน 2556 ไปทำดีที่เจดีย์ยอดหัวเขาแดง สงขลา

Ico48

ภาพแห่งความประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้ http://db.tt/h9GaBrPf